top of page

ZIEK VAN LIEFDE

Toxische relaties ontrafeld

LAAT ONS HET TABOE ROND TOXISCHE RELATIES DOORPRIKKEN!

INHOUDELIJK
In België wordt 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 7 mannen ooit slachtoffer van wat we doorgaans als 'partnergeweld' benoemen. Dat zijn cijfers uit een studie van de UGent. Onder dat partnergeweld valt ook het minder zichtbare psychische of emotionele geweld. 
Minder zichtbaar en ook veel minder opgemerkt en veel minder gemeld.

 

Om het taboe rond emotionele mishandeling - en ik spreek in het boek over mis(be)handeling - te doorbreken, schreef ik het boek 'Ziek van liefde'. Met het gebruik van deze term wil ik het discours opentrekken naar verschillende vormen van ‘mis(be)handeling’. En hiermee dus ook de niet-fysieke vormen een plaats geven. Maar daarnaast ook ruimte laten voor 'gradaties' van mis(be)handelen.

 

In mijn boek bekijk ik zowel de kant van het 'slachtoffer' als die van de 'dader'. Meer nog; ik wil afstappen van het enkel en alleen kijken naar mis(be)handeling vanuit een dader-slachtoffer concept en eerder naar wat maakt nu dat mensen ooit in hun leven in een toxische relatie, in een verhaal van partnermisbehandeling, terecht komen. 

Ik wil dus afstappen het zwart-wit denken en proberen meer te gaan nuanceren en meer naar verhaal per verhaal, koppel per koppel te kijken… Want elk koppel is anders samen, elk verhaal is een ander verhaal, geen één is hetzelfde. Dus is er ook geen één juiste mening, niet één juiste lijn, niet één correcte grens, niet één vastgelegd stappenplan of plan van aanpak,… Geen zwart-wit dus, maar grijs… Zeer veel tinten grijs…

ONDER DE RADAR
Emotionele mishandeling in toxische relaties kan in vele vormen voorkomen. Pesten, kleineren, vernederen enzovoort. Desondanks blijft psychisch geweld veel minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft het daarom nog te vaak onder de radar. Dat komt ook omdat amper 39% van de mannelijke tegenover 65% van de vrouwelijke slachtoffers hun verhaal durft te delen met iemand. Drie vierde van de slachtoffers denkt zelfs dat het geweld niet ernstig genoeg is om te melden.

RUIMTE VOOR NUANCES
Toxische relaties met emotioneel mis(be)handeling zijn genuanceerder dan relaties met enkel fysiek geweld. Daders kunnen bijvoorbeeld ook lijden onder de situatie en slachtoffers dragen soms ook verantwoordelijkheid. In Ziek van liefde geef ik graag wat meer ruimte die vele nuances. Voor veel tinten grijs tussen zwart en wit. In het boek ga ik dieper in op de verschillende manieren van psychische mishandeling. Eén daarvan is gaslighting, een vaak voorkomende manipulatietechniek om slachtoffers mentaal te kraken.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Ziek van liefde, mijn eerste boek, zit vol met pakkende voorbeelden uit de praktijk. Die voorbeelden illustreren de theorie op interessante wijze. Ook behandel ik de verschillende persoonstypes en -kenmerken en analyseer ik of iemand, op bepaalde momenten, misschien vatbaarder is om 'dader' of 'slachtoffer' te worden. Ik geef antwoorden op vragen als ‘Wat maakt dat iemand in zo’n situatie terechtkomt?’, ‘Kun je psychisch misbruik voorkomen?’ en ‘Hoe maak je je los uit een toxische relatie?’

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Titel: Ziek van liefde
Ondertitel: Toxische relaties ontrafeld
Auteur: Vanessa Muyldermans
T
aal: Nederlands
Formaat: 220 × 150 mm
Aantal pagina’s: 291
Afwerking: Softcover
Prijs: € 24,99 
ISBN: 9789463938594

Bestel boek

Bestel nu jouw exemplaar!

Bestel een gesigneerd exemplaar!

Laat een persoonlijke boodschap in het boek noteren!
(Geef aan wat je er graag in wil hebben of laat mij zelf iets voor je schrijven.)

Doe het boek aan iemand cadeau!
(Geef aan wanneer het boek een cadeautje voor iemand anders is,

op welke naam ik moet signeren en wat ik er eventueel moet bijnoteren.)

bottom of page