top of page
Vanessa Muyldermans

Intervisie - Supervisie 
 

Supervisie is een leertraject onder leiding van één of meerdere supervisoren waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke (professionele) leervragen. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op wat blokkades kan opleveren, waar dit mee te maken kan hebben,...

Bij intervisie doen we beroep op collega's om mee te denken over knelpunten uit de werksituatie. Het meedenken gebeurt vooral door het stellen van vragen om zo met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op de blokkades en hoe hierin best te handelen.

Samen met collega Carin Van Loon maak ik gebruik van een combinatie van deze beide om groepen coaches en hulpverleners te begeleiden. Door samen te leren, in een veilige groep met mensen in eenzelfde professionele situatie, onder leiding van twee supervisoren, elk vanuit eigen ervaringen.

 

We doen dit telkens op een avond (drie uur), op een leuke locatie, met een gezellige tas koffie of thee erbij. Zo een avond bestaat uit twee delen. Je schrijft telkens per avond in. Zo kan je één enkele avond langskomen, omdat je met een bepaalde casus worstelt, enkele avonden of gewoon elke avond. 

 

Een eerste deel waar we gaan kijken naar vragen en belevenissen gerelateerd aan de persoon, met de hoed van coach of hulpverlener op. (De mens achter de professional) In dit deel is er ruimte voor vragen als: Wat vind ik moeilijk? Wat is een mogelijke valkuil?

 

In een tweede deel worden real life casussen, die door de deelnemers zelf worden aangebracht, omdat ze hiermee in de knoei zitten, in groep besproken. Iedereen kan mekaar vragen stellen, iedereen denkt mee na, onder leiding van de twee supervisoren. En dit alles in een gezellig, vertrouwelijk kader.

int-sup.jpg

Momenteel staan er geen Intervisies - Supervisies gepland

bottom of page