Mijn afgelegde weg  

  

Ik ben een 80'skid, Benjamin van de familie en levende ‘poppemie’ voor de oudere nichten en neven (Enfin... Toen ik nog klein, braaf en schattig enz. was...). Als tiener en twintiger zorgden paardrijden en toneelspelen voor ontspanning.

Ik was een bezige bij met een voorliefde voor gezonde, gezellige druktes. Ik studeerde in 2001 af als sociaal verpleegkundige en ging in het plaatselijke ziekenhuis aan de slag; in de psychosociale begeleiding.

 

Opnieuw stond ik daar als Benjamin in die nieuwe volwassen wereld. Gelukkig kreeg ik vele kansen (Die ik met vallen en opstaan benutte). Even later startte ik met de studie Criminologische Wetenschappen. Opnieuw ging een heel nieuwe wereld open, een zeer boeiende wereld wel. Ondertussen volgde ik nog enkele jaaropleidingen. Aansluitend vervolmaakte ik ook een Aggregaatsopleiding en begon ik les te geven. Maar de drang naar zelfontplooiing werd groter.

 

Dit bracht mij bij de opleiding Seksuologie. Wat mij een kader gaf om mensen te begrijpen bij de hindernissen die ze tegenkomen. Ik volgde ook een opleiding Life Coach en heb mij verdiept in fertiliteit en de effecten hiervan op seks, de partner-

relatie en de eigen lichaamsbeleving. Ik volgde hiervoor oa. de opleidingen 'Partnerrelatietherapie', 'Kinderwensconsulent' en 'Rouw- en verlieskunde'. Verder bijscholen en zelfontwikkeling zijn een levenslang doel geworden. 

 

 

Mijn Visie

‘Romantische liefde’, ‘Geweldig stomende seks’, 'A happy family',... Je komt er dagelijks mee in contact. Denk maar aan die ene reclame op tv, dat spotje op de radio, die affiche in het bushokje; deze 'feel good stuff' sells (Met het juiste filterke op toch!)! Zo worden we ook meer geconfronteerd met hoe we onszelf en onze relatie(s) ervaren. Vragen als “Ben ik wel goed bezig?”, “Beantwoord ik aan alle normen van de samenleving?” “Is het bij mij wel opwindend genoeg?”, "Maak ik de juiste keuzes?",... steken de kop op. 


Als we de moeite nemen om bewust rondom ons te kijken, dan merken we op dat relaties, samenleven, een kinderwens en seksualiteit toch niet zo vanzelfsprekend zijn. Wat doen we met zaken als afwijzing, angsten, zorgen, liefdesverdriet, bedrog, onvruchtbaarheid, etc.? Geen paniek je bent niet de enige die zich af en toe zulke vragen stelt! En vaak is dergelijke impasse ook gewoon een fase. Vandaag de dag lijkt het immers alsof relaties en seks en kinderwens heel hot en trendy en dus ook heel bespreekbaar zijn… Lijkt… Het lijkt zo...

 

Des te groter de misvatting dat we alles weten over relaties en seks en voortplanting (Oei, is dat dan niet hetzelfde?!). Dat is niet zo. We weten lang niet alles. We praten ook niet over alles en al zeker niet met iedereen. Of we bespreken het op een oppervlakkige, zelfs lacherige, ontwijkende manier, zolang het maar niet te direct is. We geven immers niet graag toe dat het ook bij ons wel eens wat minder goed kan gaan. Dat wij ons ook eens zorgen maken, of ook wel eens wat vragen hebben,... 

 

Bovendien is datgene wat we (denken te) weten vaak berust op onwaarheden of halve waarheden. Waarop onder andere reclamebureaus en sociale netwerksites maar wat graag inspelen om hits te scoren, views te halen,  producten te verkopen, bezoekers te lokken… Het lijkt allemaal heel wat. Natuurlijk gaat het hier over heel intieme onderwerpen, die we niet zomaar met iedereen willen en/of kunnen bespreken. Net daarom kan een neutrale, professionele hulpverlener van betekenis zijn. 

Mijn missie

Graag wil ik mensen helpen door de wirwar van (vaak onjuiste) informatie te ontrafelen, foutieve veronderstellingen en irreële verwachtingen over seks, relaties, lichaam en fertiliteit uit de weg te ruimen. Concreet, op een heldere manier, in gebruiksklare taal. In een aangenaam, gezellig ogend, aantrekkelijk kader. 

 

Ik wil, met een combinatie van een stevige theoretische academische achtergrond, een voortdurend bijscholen en zeer veel ervaringsleren, mensen met vragen rond seks, relaties,  fertiliteit en lichaamsbeleving informeren, educeren en bijstaan in hun zoektocht naar antwoorden en oplossingen.

 

En dit in een gemoedelijke, aangename sfeer. Een sfeer van aanvaarding en respect, waar elke beleving gewoon mag zijn wat ze is. Een sfeer van begrijpen en kaderen, maar ook een sfeer van 'rechttoe rechtaan',  confronteren en uitdagen. Erkennen en herkennen. Zonder al te veel franje. En een vleugje humor! Uiteraard humor...

Mijn strategie

Het bestuderen van mensen in hun verschillende relaties tot mekaar, hun gedrag en hun wijze van communiceren werden mijn stokpaardjes. Seks, relaties, lichaamsbeleving en fertiliteit werden mijn thema's. En de specialisaties seksuoloog, relatietherapeut en kinderwenscoach werden de kapstok waaraan ik alles ophang. 

 

Mijn bezigheden kan je onderbrengen in drie luiken. Ten eerste het therapeutische, waar je mij voor begeleidingen kan raadplegen. Bij al deze begeleidingsvormen is respect voor de beleving van de cliënt(en) een belangrijke waarde. Ik wil de cliënt(en) vooral laten zijn wie hij of zij is. Verandering kan nodig zijn, maar erkennen van de eigenheid is dit soms ook. 

 

Ten tweede het luik educatie waar ik oa opleidingen, workshops, infosessies en intervisie - supervisie geef. Zelf heb ik het geluk gehad om zeer goede leermeesters 'on the field' tegen te komen. Met zeer veel eigenheid en allemaal op andere manieren, stonden zij mij bij in mijn leerproces. Graag wil ik dit op mijn beurt doorgeven. Ook op mijn eigenwijze manier...

 

Tot slot het luik sensibilisering. Waaronder vooral mijn blog 'Let's talk about' zit, alsook een aantal spin offs. Via deze weg probeer ik op een leuke, luchtige, voor iedereen begrijpbare manier antwoorden op vragen en allerhande informatie over seks, relaties, lichaamsbeleving en fertiliteit te verspreiden aan een grotere groep mensen. 

Mijn accreditaties - erkenningen

Ik ben lid van de  Vlaamse Vereniging voor Seksuologie  en door hen erkend als seksuoloog en klinisch seksuoloog io. Ik volg zelf regelmatige inter- en supervisiemomenten met zowel psychologen, psychotherapeuten, als collega-seksuologen, alsook andere disciplines om zo de kwaliteit van mijn dienstverlening te garanderen.

Mijn opleidingen
 

 • Master na master Seksuologie                                 

  • Katholieke universiteit Leuven, (KUL), Leuven

 • Academische Lerarenopleiding               

  • Vrije universiteit Brussel (VUB), Brussel

 • Master/Licentiaat Criminologie             

  • Vrije universiteit Brussel (VUB), Brussel

 • Sociale Verpleegkunde                            

  • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Sint-Niklaas

 • Algemene ziekenhuisverpleegkunde        

  • Hogeschool Antwerpen, Antwerpen

 • Oplossingsgerichte psychotherapie

  • ​Korzybski instituut, Antwerpen/Brugge

 • Rouw- en Verlieskunde                           

  • Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, Kortenberg

 • Lifecoach (Uitdieping)                             

  • Centrum voor volwassenen- en afstandsonderwijs, Antwerpen

 • Partnerrelatietherapie                             

  • School 4 Power, Gentbrugge 

 • Kinderwensconsulent                               

  • Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen, Diest

 • Lifecoach                                                   

  • Centrum voor volwassenen- en afstandsonderwijs, Antwerpen

 • Daderhulpverlening                                  

  • Kern, Sint-Niklaas

 • Niet gemotiveerd voor hulpverlening      

  • Interactie-Academie, Antwerpen