Seksuoloog

Gesprekken met een seksuoloog zijn een specifieke vorm van (vaak kortdurende) begeleiding. Een seksuoloog is een professionele zorgverstrekker die is opgeleid om mensen te begeleiden bij hun vragen, onduidelijkheden, seksuele klachten en/of onvrede. Samen met de cliënt(en) gaat de seksuoloog op zoek naar de eventuele belemmering, de oorzaken hiervan en de mogelijke weg naar een prettig(er) seksleven.

Deze begeleiding kan uit drie onderdelen bestaan. Een eerste onderdeel is psycho-educatie, waarbij de seksuoloog gericht en op maat informatie geeft over de lichamelijke, psychologische en relationele aspecten van seksualiteit. Eventueel kan de psycho-educatie aangevuld worden met oefeningen of thuisopdrachten (het tweede deel). Deze opdrachten worden uitvoerig uitgelegd en nadien besproken, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

In een derde luik kan het nodig zijn om individuele en/of relationele obstakels en betekenissen verder uit te diepen om tot de kern door te kunnen dringen. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Er wordt ook nooit medicatie voorgeschreven. Indien wenselijk kan er wel een doorverwijzing naar een gynaecoloog, uroloog, kinesitherapeut, etc. worden voorgesteld. Dit gebeurt uiteraard steeds in onderling overleg.

 

Relatietherapeut

Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met vraagstukken tussen (liefdes)partners. Kenmerkend is dat de partners bij deze gesprekken samen bij de therapeut aanwezig zijn. Dit kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar welke de terugkerende problematische dynamieken zijn in de relatie. We bekijken wat we hieraan kunnen doen, doorbreken deze vastzittende patronen en kijken hoe een evenwichtige relatie (her)op te bouwen.

Een relatietherapeut maakt gebruik van gespreks- en coachingstechieken om het (h)erkenningsproces te ondersteunen en stimuleren. We zoeken samen naar de achtergrond van de problematieken en we bekijken de individuele stijlen van de beide partners hoe ze omgaan met moeilijkheden. We leren ook op een meer constructieve wijze te communiceren. Koppels krijgen ook vaak opdrachten mee om dit buiten de therapiesessies te oefenen.

Dit kan een traject van korte duur zijn. Soms hebben mensen al genoeg aan enkele gesprekken, enkele tips, waarmee ze zelf verder aan de slag kunnen. Even vaak is een wat langere begeleiding aangewezen. Duur, frequentie,... bepalen we samen. Het belangrijkste is de vraag of beide partners bereid zijn om aandachtig, kritisch en open naar zichzelf, naar hun relatie en de manier waarop ze hierin staan, te kijken; met de hulp van een onpartijdige buitenstaander. 

 

Kinderwenscoach

Een kinderwenscoach is een eerstelijnszorgverstrekker die personen met een kinderwens psychosociale begeleiding, informatie, educatie en advies kan bieden. Hij/zij helpt de wensmoeder en -vader om de draaglast en draagkracht in evenwicht te houden. En helpt bij het zoeken naar antwoorden op vragen als
“Hoe zorg ik het best voor mezelf”? “Hoe zorg ik voor de partner? “Hoe hou ik alles draaiende?” “Hoe zorg ik voor mijn relatie?” “Hoe moet ik verder?”

Wanneer de geplande en vaak lang verhoopte gezinsuitbreiding niet vlot verloopt kan dit, voor de beide partners, een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven: lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie, seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid, etc. Een kinderwenscoach kan helpen bij het leren omgaan met de storm aan emoties dewelke fertiliteitsbehandelingen e.a. vaak met zich meebrengen.
 

Men kan bij een kinderwenscoach terecht wanneer het zwanger worden moeilijk verloopt, maar ook om de psychosociale aspecten bij alternatieven, zoals zwanger worden via eiceldonatie, draagmoederschap, adoptie,… te bekijken. Een kinderwenscoach kan mensen ook bijstaan na zwangerschapsverlies. Rouwen is moeilijk, maar men hoeft dit niet alleen te doen. Men kan en mag zich laten ondersteunen. .