top of page
seksuologie

SeksuolOGIE
 

Gesprekken met een seksuoloog zijn een specifieke vorm van (vaak kortdurende) begeleiding. Een seksuoloog is een professionele zorgverstrekker die is opgeleid om mensen te begeleiden bij hun vragen, onduidelijkheden, seksuele klachten en/of onvrede. Samen met de cliënt(en) gaat de seksuoloog op

zoek naar de eventuele belemmering, de oorzaken hiervan en de mogelijke weg naar een prettig(er) seksleven.

Deze begeleiding kan uit drie onderdelen bestaan. Een eerste onderdeel is psycho-educatie, waarbij de seksuoloog gericht en op maat informatie geeft over

de lichamelijke, psychologische en relationele aspecten van seksualiteit. Eventueel kan de psycho-educatie aangevuld worden met oefeningen of thuisopdrachten (het tweede deel). Deze opdrachten worden uitvoerig uitgelegd en nadien besproken, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

In een derde luik kan het nodig zijn om individuele en/of relationele obstakels en betekenissen verder uit te diepen om tot de kern door te kunnen dringen. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Er wordt ook nooit medicatie voorgeschreven. Indien wenselijk

kan er wel een doorverwijzing naar een gynaecoloog, uroloog, kinesitherapeut, etc. worden voorgesteld. 

Ik behaalde diploma van Master in de seksuologie (master of science) een ma-na-ma (master na een master) aan het Instituut voor familiale en seksuologische wetenschappen, verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven of kortweg KUL. Nadien volgde een erkenningsprocedure bij de Vlaamse vereniging voor seksuologie of VVS (de beroepsvereniging waar ik nog steeds deel van uitmaak) tot klinisch seksuoloog,

Wanneer je vragen hebt omtrent seks dan kunnen we deze zowel tijdens een individueel gesprek als tijdens een koppelgesprek samen bekijken. Samen met de partner op gesprek komen kan zinvol zijn. Een seksueel vraagstuk is altijd een gedeelde situatie als je met z'n twee bent. Maar je bent alleen natuurlijk ook meer dan welkom. Iedereen met een penis en met een vulva is welkom! Alleen of et twee!

RelatietherapIERelatietherapie is een specifieke begeleidingsvorm die zich bezighoudt met vraagstukken tussen (liefdes)partners. Kenmerkend is dat de partners bij deze gesprekken hoofdzakelijk samen bij de therapeut aanwezig zijn en dit pad ook helemaal samen afleggen. Individuele gesprekken kunnen ook onderdeel zijn van relatietherapie, maar steeds als onderdeel van het gezamenlijke proces en altijd in onderling overleg en voortvloeiend uit een gezamenlijke beslissing.


Relatietherapie kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar welke de terugkerende problematische dynamieken zijn in de relatie. We bekijken wat

we hieraan kunnen doen, doorbreken deze vastzittende patronen en kijken hoe een evenwichtige relatie (her)op te bouwen. Het kan ook helpen bij het duidelijker, directer, eerlijker met elkaar leren  communiceren en op een meer constructieve manier leren aangeven wat partners van elkaar nodig hebben.

Vaak zie ik koppels die uit elkaar gegroeid zijn of leven naast mekaar leven en die onder begeleiding terug dichter naar mekaar willen toegroeien en zich (opnieuw) meer met elkaar verbonden voelen. Dit kan veroorzaakt zijn door wederzijds misvattingen, een heel druk leven of doordat één van de partners,

of allebei, mogelijks iets of een aantal zaken gedaan heeft/hebben die niet stroken met de binnen de relatie gemaakte afspraken. 

Ik maak hiervoor gebruik van gespreks- en coachingstechieken om het (h)erkenningsproces te ondersteunen en stimuleren. Koppels krijgen ook vaak opdrachten mee naar huis om dit buiten de therapiesessies verder in te oefenen. Relatietherapie is, bij voorkeur, een traject van korte duur zijn. Soms hebben mensen al genoeg aan enkele gesprekken, enkele tips, waarmee ze zelf verder aan de slag kunnen en soms is een wat intensievere begeleiding aangewezen. 

Ik volgde hiervoor een jaaropleiding partnerrelatietherapie bij School 4 power te Gentbrugge; Een jaartraining voor gevormde psychotherapeuten

en hulpverleners rond relatietherapie, in samenwerking met Jan Lens en May Michielsen. En ik volg hier eveneens op regelmatige basis,

specifiek op koppelbegeleiding toegespitste, supervisie.

KinderwensBEGELEIDING


 

Ik bied personen (mannen, vrouwen, individueel en/of als koppel) met een kinderwens psychosociale begeleiding, informatie, educatie en advies. Ik help de wensmoeder en/of -vader om de draaglast en draagkracht in evenwicht te houden. Ik help bij vragen als “Hoe zorg ik het best voor mezelf tijdens het

proces van zwanger proberen worden”? “Hoe zorg ik hierin voor mijn partner? “Hoe hou ik alles draaiende?” “Hoe zorg ik voor mijn relatie?”,...

Wanneer de geplande en vaak lang verhoopte gezinsuitbreiding niet vlot verloopt kan dit, voor de beide partners, een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven: lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie, seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid, etc. Ik

probeer te helpen bij het leren omgaan met de storm aan emoties dewelke fertiliteitsbehandelingen e.a. vaak met zich meebrengen. 

 

Daarnaast begeleid ik personen bij het zoeken naar antwoorden op vragen als "Heb ik een kinderwens?", alsook "Wat als ik en mijn partner verschillen in

onze kinderwens?" Ook in geval van definitieve kinderloosheid kan met met vragen als “Hoe kan ik verder wanneer mijn kinderwens niet zal vervuld

worden?” in alle rust en aanvaarding - en met heel veel zorg - terecht.

Alle wensouders, sterrenouders, regenboogouders,... Alle alleenstaanden, alle koppels, alle verschillende relatievormen,... 
Gepland of ongepland... Iedereen kan, individueel of in duo, bij mij terecht.
Ik verwelkom jullie allen met veel zorg , warmte en respect. 

Verder sta ik ook mensen bij na zwangerschapsverlies (in het verleden vaak als 'miskraam' omschreven) of wanneer men opnieuw zwanger is na een eerder verlies en dit toch de nodige angsten, twijfels, vragen en zorgen met zich meebrengt. Hiervoor volgde ik een jaaropleiding rond kinderwens en  een

opleiding 'rouw- en verliesbegeleiding', alsook diverse nascholingen omtrent perinatale mentale gezondheidszorg. 

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES


 

EFT is een therapeutische techniek gericht op desensitisatie. In de Oosterse geneeskunde gaat men ervan uit dat er doorheen het lichaam verschillende energiebanen lopen. Vanuit de Westerse geneeskunde weten we dat het reptielenbrein, de amygdala, onze primaire levensbehoeften regisseert, maar ook

vecht- en vluchtreacties induceert. Het kan het beste gezien worden als een mechanisme dat automatisch reageert op prikkels die emoties in ons oproepen.

 

Daarom wordt het reptielenbrein het onderbewustzijn van de mens genoemd. De amygdala speelt dus een hoofdrol in het detecteren van stressvolle en/of pijnlijke en/of gevaarlijke situaties. Het legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. De amygdala is als een kraaiennest van een schip, voortdurend op de uitkijk voor gevaar. Als er gevaar dreigt, neemt de amygdala onmiddellijk het gezag over.

 

Het richt alle aandacht op mogelijk gevaar. We kunnen niet meer flexibel reageren of op ons geheugen vertrouwen. En we gaan vechten (Fight); ruzie maken, discussiëren,… of vluchten (Flight); fysiek of mentaal of bevriezen (Freeze); als in niets doen en niets voelen en wachten tot de gevaarlijke situatie voorbij is.

Tijdens een EFT-sessie gaan we twee dingen combineren: we benoemen de pijnlijke gebeurtenis,… en tegelijk tikken we op bepaalde punten.

 

Het tikken op deze punten gaat signalen naar de amygdala sturen. Dit kalmeert de amygdala. Hierdoor gaan we niet meer in fight-, flight- of freeze en krijgen we de mogelijkheid om de herinnering op een andere manier te gaan bekijken. Hierdoor gaan we dus die eerdere gemaakte connotatie, waardoor we elke keer op eenzelfde manier gaan reageren (Fight, flight, freeze) opheffen. De herinnering, blijft maar de blokkerende, pijnlijke emotionele lading is weg.

Ik volgde een EFT-opleiding voor professionals (EFT 1, EFT2, EFT 3 o.b.v. de Gold standard van Gary Craig) bij Anna Legein van het Tapping Instituut te Antwerpen. Momenteel vervolledig ik tevens een opleiding Matrix Reimprinting. Dit is ontstaan vanuit EFT en gaat nog een stapje verder. Deze techniek combineert EFT met inner child work en de meest recente inzichten uit traumaonderzoek en epigenetica. 

PSYCHOTHERAPIE


 

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en therapeut centraal staan. Het is een parapluterm voor allerlei therapievormen die een therapeut kan inzetten voor de behandeling van psychische klachten. Een psychotherapeut lost de problemen niet voor de cliënt op, maar helpt je om er anders naar te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. 

 

 De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig wanneer dit nodig is. Dergelijk traject is vaak hard werken voor de cliënt en gaat vaak gepaard met ups en downs, Het doel van deze therapie is inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je lichamelijke klachten.

Een (erkende) vierjarige therapieopleiding is één van de vereisten voor erkenning tot klinisch seksuoloog. Ik koos hier voor de oplossingsgerichte strekking en dit aan Korzybski met vestigingen in Brugge en Antwerpen, hetwelke initieel werd opgericht als opleidingsinstituut in systemische en Ericksoniaanse psychotherapie.

 

Na de ontwikkeling van dit eerste Brugse model, de visie op therapie als het herstellen van vrijheid van keuze, en de daaruit volgende aandacht voor de eigen doelstellingen van de patient, voor zijn competenties en voor de uitzonderingen op het symptoomgedrag, volgde in 1990 het contact met Steve de Shazer. Het door hem ontwikkelde oplossingsgerichte model bleek zoveel gelijkenis te vertonen met de Brugse visie dat het evident leek bij deze beweging aan te sluiten.

De latere ontwikkeling van de theorie der gewoontes bracht dan een aansluiting aan het gedachtengoed van de cognitieve gedragstherapie. Vandaar dat het model nu als 'oplossingsgerichte cognitieve therapie' omschreven wordt of ook wel als 'oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie', omdat het systemische denken een belangrijke rol blijft spelen.

relatietherapie
kinderwensbegeleiding
EFT
Psychotherapie

Relatietherapeut

Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met vraagstukken tussen (liefdes)partners. Kenmerkend is dat de partners bij deze gesprekken samen bij de therapeut aanwezig zijn. Dit kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar welke de terugkerende problematische dynamieken zijn in de relatie. We bekijken wat we hieraan kunnen doen, doorbreken deze vastzittende patronen en kijken hoe een evenwichtige relatie (her)op te bouwen.

Een relatietherapeut maakt gebruik van gespreks- en coachingstechieken om het (h)erkenningsproces te ondersteunen en stimuleren. We zoeken samen naar de achtergrond van de problematieken en we bekijken de individuele stijlen van de beide partners hoe ze omgaan met moeilijkheden. We leren ook op een meer constructieve wijze te communiceren. Koppels krijgen ook vaak opdrachten mee om dit buiten de therapiesessies te oefenen.

Dit kan een traject van korte duur zijn. Soms hebben mensen al genoeg aan enkele gesprekken, enkele tips, waarmee ze zelf verder aan de slag kunnen. Even vaak is een wat langere begeleiding aangewezen. Duur, frequentie,... bepalen we samen. Het belangrijkste is de vraag of beide partners bereid zijn om aandachtig, kritisch en open naar zichzelf, naar hun relatie en de manier waarop ze hierin staan, te kijken; met de hulp van een onpartijdige buitenstaander. 

Kinderwenscoach

Een kinderwenscoach is een eerstelijnszorgverstrekker die personen met een kinderwens psychosociale begeleiding, informatie, educatie en advies kan bieden. Hij/zij helpt de wensmoeder en -vader om de draaglast en draagkracht in evenwicht te houden. En helpt bij het zoeken naar antwoorden op vragen als
“Hoe zorg ik het best voor mezelf”? “Hoe zorg ik voor de partner? “Hoe hou ik alles draaiende?” “Hoe zorg ik voor mijn relatie?” “Hoe moet ik verder?”

Wanneer de geplande en vaak lang verhoopte gezinsuitbreiding niet vlot verloopt kan dit, voor de beide partners, een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven: lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie, seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid, etc. Een kinderwenscoach kan helpen bij het leren omgaan met de storm aan emoties dewelke fertiliteitsbehandelingen e.a. vaak met zich meebrengen.
 

Men kan bij een kinderwenscoach terecht wanneer het zwanger worden moeilijk verloopt, maar ook om de psychosociale aspecten bij alternatieven, zoals zwanger worden via eiceldonatie, draagmoederschap, adoptie,… te bekijken. Een kinderwenscoach kan mensen ook bijstaan na zwangerschapsverlies. Rouwen is moeilijk, maar men hoeft dit niet alleen te doen. Men kan en mag zich laten ondersteunen. .

bottom of page