top of page

Seksualiteit

SEKSUALITEIT

Er bestaan nog veel taboes en een grote onbekendheid rond seks, hierdoor hebben mensen wel eens een vertekend beeld van de ‘seksuele werkelijkheid’. Dat is nu net wat mensen onzeker maakt. Dit vormt één van de belangrijkste redenen dewelke het spreken over de eigen seksualiteit bemoeilijkt.

Seks kan iets prettigs en bevredigends zijn, het kan soms ook iets beangstigends, hinderlijk of zelfs pijnlijk zijn. Als seksualiteit moeilijk loopt, kan dit erg zwaar doorwegen zowel op individueel als op relationeel vlak. Je voelt je hierdoor slecht in jouw vel. Hierover kunnen praten kan helpen.

Je kan bij mij terecht met moeilijkheden rond:

 • Seksuele ontevredenheid. Verminderde seksuele interesse.

 • Moeilijkheden omtrent seksuele verlangens: te weinig zin, verminderd seksueel verlangen, afkeer van seksualiteit, te veel zin.

 • Moeilijkheden met erectie, impotentie,...

 • Moeilijkheden met vochtig worden,...

 • Opwindingsmoeilijkheden: geen, weinig intens of kort aanhoudend gevoel.

 • Overmatige interesse met impact op erotische gedachten, fantasieën,...

 • Moeilijkheden met orgasme: vroegtijdige zaadlozing, geremd, afwezig,...

 • Pijn: (angst voor) pijnlijke lichamelijke reacties voor, tijdens en/of na seks.

 • Seksuele gezondheid: anticonceptie, soa's, menstruele cyclus, onzekerheid over jouw lichaam of lichamelijke reacties,...

 • Seks- en/of porno'verslaving'.

 • Seksualiteitsbeleving na meno- en penopauze/andropauze

 • Seksualiteitsbeleving die beïnvloed wordt door een ziekte of lichamelijke beperking zoals CVS, MS, stoma, diabetes, paraplegie, verminderde mobiliteit, oncologische therapie,... Zowel voor betrokkene als voor diens partner. 

 • Seksualiteitsbeleving na amputatie zoals borstamputatie, teelbalamputatie,...

 • Seksualiteitsbeleving na verslaving, afkickperiode,...

 • Seksueel misbruik en/of geweld: slachtoffer en/of dader van en/of neiging tot deze gedragingen. Bezorgdheid over iemand uit nabije omgeving hieromtrent. Geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 • Genderidentiteit: beoogde genderrol, gevoel niet behoren tot geboortegeslacht, coming- out proces, transgenderisme en transseksualiteit.

 • Seksuele voorkeur: bewustwording van seksuele oriëntatie, coming- out proces, LGTBQI+ landschap.

 • Minder gebruikelijke en/of minder cultureel aanvaarde seksuele voorkeuren (parafilieën), variaties in voorkeur van seksuele activiteit, minder gebruikelijke voorwerpen van verlangen en/of opwinding: voyeurisme, exhibitionisme, frotteurisme, BDSM, transvestitisme,...

Seksualiteit

RELATIES

 

Relaties zijn voor ons allemaal van fundamenteel belang. Het hebben van relaties draagt bij tot ons persoonlijk geluk. Van alle relaties die we in ons leven aangaan, vormt die met onze liefdespartner meestal een heel erg belangrijke. Toch is het niet makkelijk om deze relatie elke dag opnieuw vorm te geven en te zorgen dat ze zowel jou als jouw partner voldoening kan blijven schenken. 

 

Net omdat we als mensen allemaal zo van elkaar verschillen, wordt het vinden van een evenwicht tussen je eigen noden of verlangens en die van je partner een uitdagende zoektocht. Relaties zijn een complex samenspel van veel factoren. En soms zien we door het bos van feiten, ervaringen en emoties de bomen niet meer.  

Met deze uitdagingen help ik jullie graag verder:

 • Communicatie ontbreekt en/of wordt vermeden. Onduidelijke communicatie. 

 • Partner luistert niet/begrijpt niet/ziet partner niet. 

 • Er zijn veel ruzies. Negatieve spiraal.

 • Naast mekaar leven. Ieder heeft zijn eigen leven. Uit elkaar gegroeid.

 • De partner gaat vreemd of is vreemdgegaan. Ik ben zelf vreemdgaan. 

 • Er is of was emotionele ontrouw.

 • Er is of was fysiek en/of verbaal geweld.

 • Eén van de partners heeft het moeilijk met autonomie, met evenwicht en/of jaloezie. Of beide.

 • Eén van de partners heeft last van bindingsangst en/of verlatingsangst. Of beide.

 • Scheiden of niet? De partner wil scheiden. Ik wil scheiden.​

 • Verschil in seksueel verlangen tussen de partners.

 • Onvrede over de seksuele relatie of een seksueel ontevreden partner.

 • Seksuele (mis)communicatie.

 • Relatie en seksualiteit in menopauze, peno- of andropauze, midlife'crisis',...

 • Heropnemen van relaties en seksualiteit na lange tijd alleen bvb na (echt)scheiding, bij weduwschap,...

 • Heropnemen van relaties en seksualiteit na een lange afwezigheid/isolatie bvb na detentie.

 • Denken/twijfelen over, overwegen van, monogamie, polyamorie, open relatie, swingen,...

Relaties

FERTILITEIT

 

Kinderen krijgen is niet voor iedereen vanzelfsprekend! Eén op zes koppels die beslissen om voor een kindje te gaan, geraken moeilijk of niet zwanger. Velen ervaren deze fase als een zeer turbulente, emotioneel zware en zeer oneerlijke en zelfs soms vernederende periode vol stress en vol onbegrip. 

 

Ook na een zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsverlies  of een doodgeboorte heeft men nood aan een luisterend oor, aan een (figuurlijk of werkelijk) schouderklopje en correct advies. Hoe kan men omgaan met zo een storm aan emoties? Boosheid, verdriet, onmacht,…

 

Hoe houd je de weegschaal van draaglast en draagkracht in evenwicht? Hoe zorg je voor jezelf? Voor de partner? Hoe houd je je leven ‘on track’ (werken, seks hebben, hobby’s beoefenen,…)? En hoe zorg je voor de rest van het gezin terwijl je liever een hele dag zonder te bewegen thuis op jouw zetel ligt?

 

Bij mij kan je alvast terecht met alle vragen omtrent:

 • Dilemma rond de kinderwens. Heb ik een kinderwens?

 • Secundaire, tertiaire kinderwens. 

 • Eén van de partners heeft een kinderwens en de andere niet of weet het nog niet duidelijk.

 • Psychosociale begeleiding bij fertiliteitsbehandelingen, fertiliteitstrajecten.

 • Psychosociale begeleiding bij moeilijke zwangerschappen.

 • Psychosociale begeleiding bij zwangerschapsverlies ('miskraam'), zwangerschapsafbreking (abortus provocatus).

 • Psychosociale begeleiding na doodgeboorte van de baby.

 • Onverwachte, ongewenste zwangerschap.

 • Definitieve onvruchtbaarheid, kinderloosheid.

 • Relatie en seksualiteit bij jonge ouders/koppels met een baby.

 • Seks bij borstvoeding.

 • Alleenstaand ouderschap.

 • Keuze voor en/of ouderschap door donorconceptie (spermadonatie, eiceldonatie, embryodonatie).

 • Keuze voor en/of ouderschap door draagmoederschap.

 • Keuze voor en/of ouderschap door adoptie.

 • Keuze voor en/of ouderschap door pleegzorg.

 • Holebi-ouderschap.

 • Plusouderschap of stiefouderschap.

 • Bewust alleenstaand ouderschap.

Fertiliteit

samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. De partners die hier deel van uitmaken staan voor zeer specifieke uitdagingen. Een relatie waarin tenminste één van de partners één of meerdere kinderen uit een vorige relatie heeft, kan een uitdaging zijn. Relatiemoeilijkheden of -problemen komen dan ook regelmatig voor. 

 

Jullie kunnen bij mij terecht bij de volgende uitdagingen:

 • Gevoel dat ze een goede relatie te hebben, idee dat alles goed gaat tot (één van) de (stief/plus) kind(eren) er is/zijn en dan loopt het fout.

 • Spanningen in het gezin: over wie er bij hoort, over de opvoeding, over de verschillen, over de aanpak,… Alsook over de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen de partners,…

 • Men weet geen goede invulling te geven aan de rol als plus- of stiefouder.

 • Men heeft geen goede band met één of meerdere stief- of pluskind(eren).

 • Als plus- of stiefouder voelt men zich onzeker, buitengesloten, alsof men er niet echt bijhoort.

 • Als ouder zit men tussen twee vuren: het kind en/of de ex-partner aan de ene kant en de huidige partner aan de andere kant. 

 • Negatieve houding van één van de ex-partners of het gedrag van één van de kinderen heeft een enorme impact op de partnerrelatie.

 • Emoties van partner, eigen kind of stief/pluskind doen je wankelen en vervolgens wordt er een hele negatieve vicieuze cirkel in gang gezet.

 • Jullie kunnen niet zo goed over dit alles praten. Deze gesprekken worden daardoor eerder vermeden.

 • Wanneer er wel gesprekken over de moeilijkheden plaatsvinden leiden deze niet zelden tot nog meer spanningen. Het lost niets op. Je hebt het gevoel dat gemaakte afspraken nauwelijks of helemaal niet helpen.

3_edited.jpg
Samengestelde gezinnen
bottom of page